Darrers 12 mesos

Sel·leció per any

Notícies / Comunicats

Con treballem la geometria a 2n d’ESO

geometria10

4 desembre 2017

A segon hi ha quatre hores de matemàtiques, de les quals tres es treballen en grups flexibles i una es treballa amb el grup classe. Aprofitem aquesta quarta hora per treballar d’una manera més vivencial i manipulativa. Aquest trimestre hem fet geometria amb geoboards, una eina ideal per explorar molts conceptes de la geometria plana: angles, segments, triangles i, en general, els polígons, les seves àrees i perímetres, així com la simetria. Després hem dissenyat unes rajoles bicolors (amb idèntica àrea de cada color) amb les quals hem enrajolat una superfície. Per fer aquesta activitat hem hagut de treballar la noció d’àrea, la simetria i el concepte de patró. Ens han quedat uns dissenys molt bonics que decoren el passadís de segon.

Ja estem preparats per fer servir tot el que hem aprés per descobrir per nosaltres mateixos les fórmules de càlcul d’àrees dels polígons!

Elena Ferro i Cristina Lluch