Ensenyament públic de qualitat

L’ INSTITUT:

És un centre públic, plural, actiu i participatiu.
Fomenta els valors democràtics i humans d’igualtat, llibertat, respecte i tolerància.
Treballa perquè els seus alumnes esdevinguin persones capaces de desenvolupar-se amb plenitud.

ELS NOSTRES OBJECTIUS:

Convivència:

 • Crear un bon ambient que afavoreixi l’estudi
 • Respectar els companys i els adults
 • Tenir cura de les instal·lacions

Responsabilitat:

 • Respectar els horaris
 • Complir les normes
 • Assistència obligatòria
 • Puntualitat
 • Comunicació amb les famílies:

Notificació de faltes assistència:

 • Servei per sms
 • Control cada hora
 • Avís en cas de retard
 • Reunions periòdiques amb els tutors
 • Treball conjunt: permet la millora de la tasca pedagògica