Instal·lacions

Instal.lacions 109_1.jpgInstal.lacions 001_1.jpgInstal.lacions 002_1.jpgInstal.lacions 003_1.jpgInstal.lacions 004_1.jpgInstal.lacions 005_1.jpgInstal.lacions 006_1.jpgInstal.lacions 007_1.jpgInstal.lacions 008_1.jpgInstal.lacions 009_1.jpgInstal.lacions 010_1.jpgInstal.lacions 011_1.jpgInstal.lacions 012_1.jpgInstal.lacions 013_1.jpgInstal.lacions 014_1.jpgInstal.lacions 015_1.jpgInstal.lacions 017_1.jpgInstal.lacions 018_1.jpgInstal.lacions 019_1.jpgInstal.lacions 020_1.jpgInstal.lacions 021_1.jpgInstal.lacions 023_1.jpgInstal.lacions 024_1.jpgInstal.lacions 025_1.jpgInstal.lacions 026_1.jpgInstal.lacions 030_1.jpgInstal.lacions 038_1.jpgInstal.lacions 039_1.jpgInstal.lacions 040_1.jpgInstal.lacions 041_1.jpgInstal.lacions 043_1.jpgInstal.lacions 044_1.jpgInstal.lacions 045_1.jpgInstal.lacions 046_1.jpgInstal.lacions 050_1.jpgInstal.lacions 051_1.jpgInstal.lacions 052_1.jpgInstal.lacions 053_1.jpgInstal.lacions 054_1.jpgInstal.lacions 055_1.jpgInstal.lacions 056_1.jpgInstal.lacions 057_1.jpgInstal.lacions 058_1.jpgInstal.lacions 059_1.jpgInstal.lacions 061_1.jpgInstal.lacions 062_1.jpgInstal.lacions 063_1.jpgInstal.lacions 064_1.jpgInstal.lacions 065_1.jpgInstal.lacions 066_1.jpgInstal.lacions 067_1.jpgInstal.lacions 068_1.jpgInstal.lacions 069_1.jpgInstal.lacions 070_1.jpgInstal.lacions 071_1.jpgInstal.lacions 073_1.jpgInstal.lacions 075_1.jpgInstal.lacions 076_1.jpgInstal.lacions 077_1.jpgInstal.lacions 078_1.jpgInstal.lacions 089_1.jpgInstal.lacions 090_1.jpgInstal.lacions 091_1.jpgInstal.lacions 092_1.jpgInstal.lacions 093_1.jpgInstal.lacions 094_1.jpgInstal.lacions 095_1.jpgInstal.lacions 096_1.jpgInstal.lacions 097_1.jpgInstal.lacions 098_1.jpgInstal.lacions 099_1.jpgInstal.lacions 100_1.jpgInstal.lacions 101_1.jpgInstal.lacions 102_1.jpgInstal.lacions 103_1.jpgInstal.lacions 104_1.jpgInstal.lacions 105_1.jpgInstal.lacions 106_1.jpgInstal.lacions 107_1.jpgInstal.lacions 108_1.jpg
Les nostres instal·lacions reuneixen les condicions òptimes i adequades per al desenvolupament de les activitats del centre.

L’edifici de l’INS Dr Puigvert disposa d’un conjunt de dependències que se situen en les diverses plantes que l’estructuren. De planta baixa i tres nivells superiors, perceptibles des de l’exterior, compta també amb un soterrani i un gran pati interior.

Disposem dels següents espais:

 • Biblioteca
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratori de Física
 • Laboratori de Química
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Tres aules d’ Informàtica
 • Dues aules de Tecnologia
 • Aula de Llengües Estrangeres
 • Aula de Música
 • Aula de Dibuix
 • Aula de Visual i Plàstica
 • Gimnàs
 • Pistes poliesportives
 • Pati amb espais enjardinats
 • Sala d’ Actes
 • Emissora de ràdio
 • Cantina
 • Menjador amb cuina pròpia

La distribució dels espais i equipaments és la següent:
PLANTA BAIXA

 • Sala del Professorat
 • 6 Departaments
 • Biblioteca
 • Sala de visites
 • Consergeria
 • Secretaria
 • Despaxt de Direcció
 • Despaxt de Cap Estudis
 • Despaxt de Coordinació Pedagògica
 • 2 lavabos
 • Magatzem Neteja

PLANTA PRIMERA

 • A Acollidade primer cicle
 • A Plàstica
 • A Idiomes
 • Dues Aules de Pedagogia Terapèutica.
 • 8 Aules
 • AMPA
 • Assoc Alumnes
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA SEGONA

 • Aula Acollida segon cicle.
 • 2 Aules de Tecnologia
 • 2 Departaments
 • Aula Dibuix
 • Audiovisuals
 • 6 Aules
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA TERCERA

 • Lab Física
 • Lab Química
 • 2 Lab Ciències
 • A Informàtica
 • 8 Aules
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA SOTERRANI

 • Pati
 • Gimnàs
 • 1 Departament
 • 2 A Informàtica
 • Sala d’actes
 • Aula Música
 • Cuina
 • Menjador alumnat
 • Menjador professorat
 • 2 lavabos alum

Per poder -se desplaçar entre els diversos pisos i fer possible el trasllat de persones amb disminució, comptem amb un ascensor que és només d’us del professorat i alumnes autoritzats.