Instal·lacions

Response code is 404
Les nostres instal·lacions reuneixen les condicions òptimes i adequades per al desenvolupament de les activitats del centre.

L’edifici de l’INS Dr Puigvert disposa d’un conjunt de dependències que se situen en les diverses plantes que l’estructuren. De planta baixa i tres nivells superiors, perceptibles des de l’exterior, compta també amb un soterrani i un gran pati interior.

Disposem dels següents espais:

 • Biblioteca
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratori de Física
 • Laboratori de Química
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Tres aules d’ Informàtica
 • Dues aules de Tecnologia
 • Aula de Llengües Estrangeres
 • Aula de Música
 • Aula de Dibuix
 • Aula de Visual i Plàstica
 • Gimnàs
 • Pistes poliesportives
 • Pati amb espais enjardinats
 • Sala d’ Actes
 • Emissora de ràdio
 • Cantina
 • Menjador amb cuina pròpia

La distribució dels espais i equipaments és la següent:
PLANTA BAIXA

 • Sala del Professorat
 • 6 Departaments
 • Biblioteca
 • Sala de visites
 • Consergeria
 • Secretaria
 • Despaxt de Direcció
 • Despaxt de Cap Estudis
 • Despaxt de Coordinació Pedagògica
 • 2 lavabos
 • Magatzem Neteja

PLANTA PRIMERA

 • A Acollidade primer cicle
 • A Plàstica
 • A Idiomes
 • Dues Aules de Pedagogia Terapèutica.
 • 8 Aules
 • AMPA
 • Assoc Alumnes
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA SEGONA

 • Aula Acollida segon cicle.
 • 2 Aules de Tecnologia
 • 2 Departaments
 • Aula Dibuix
 • Audiovisuals
 • 6 Aules
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA TERCERA

 • Lab Física
 • Lab Química
 • 2 Lab Ciències
 • A Informàtica
 • 8 Aules
 • 4 lavabos alum
 • 2 lavabos prof

PLANTA SOTERRANI

 • Pati
 • Gimnàs
 • 1 Departament
 • 2 A Informàtica
 • Sala d’actes
 • Aula Música
 • Cuina
 • Menjador alumnat
 • Menjador professorat
 • 2 lavabos alum

Per poder -se desplaçar entre els diversos pisos i fer possible el trasllat de persones amb disminució, comptem amb un ascensor que és només d’us del professorat i alumnes autoritzats.