Recursos educatius

 • Equip estable de professorat
 • Pla d’Acció Tutorial
 • Coordinació d’ESO i BATXILLERAT
 • Pla d’orientació vocacional, acadèmica i professional
 • Classes pràctiques a les aules específiques
 • Equip psicopedagògic d’atenció a la diversitat
 • Treball Globalitzat a l’ESO
 • Aula d’ Acollida
 • USEE
 • Comissió de coordinació amb els Centres d’ Educació Infantil i Primària (CEIP) de Sant Andreu
 • Comissió de coordinació amb els Serveis Socials de la zona
 • Programa de Mediació Escolar