Oferta Educativa

Al nostre Institut oferim els ensenyament d’ ESO i BATXILLERAT

A l’ Educació Secundària Obligatòria es pretén que l’alumnat desenvolupi les seves capacitats i habilitats en funció del seu ritme d’aprenentatge amb la finalitat que en acabar l’etapa obligatòria aconsegueixi acreditar les competències necessàries.

Les modalitats de Batxillerat que es poden cursar al nostre centre són les següents:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Social
  • Artístic: Especialitat Arts Escèniques