Crèdit de tutoria

  • Acollida de l’alumnat nou
  • Camps d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d’ESO
  • Activitats de dinàmica de grups
  • Educació en valors
  • Educació sexual
  • Educació i salut
  • Educació viària
  • Tècniques d’estudi
  • Orientació vocacional
  • Presa de decisions