Crèdit de tutoria

  • Acollida de l’alumnat nou
  • Convivències a 1r d’ ESO
  • Activitats de dinàmica de grups
  • Educació en valors
  • Educació sexual
  • Educació i salut
  • Educació viària
  • Tècniques d’ estudi
  • Orientació vocacional
  • Presa de decisions