Primer de Batxillerat

El curs 2019-2020 hi ha tres grups de 1r de Batxillerat distribuits en els següents àmbits d’aprenentatge.

- Humanistic i social

- Científic i tecnològic

- Artístic: Arts escèniques