Segon de Batxillerat

El centre ofereix 2 grups de 2n de Batxillerat distribuits en els següents àmbits d’aprenentatge.

- Humanistic i social

- Científic i tecnològic