Segon ESO

El curs 2019-20, a 2n d’ESO hi ha cinc grups amb distribució d’alumnes inclusiva i heterogènia.

El nom oficial és el de Treball Globalitzat (TG), on es fusionen 3 matèries, que són Tecnologia, Ciències Socials i Ciències Naturals. El curs es divideix en treballs globalitzats d’unes cinc/sis setmanes aproximadament que són d’una temàtica diferent. A més, a la primavera i a la tardor, existeixen dos TG especials, els coneguts com Treballs Globalitzats de Proposta Externa (TGPE), que es generen perquè un organisme extern, normalment una organització sense ànim de lucre, realitza una comanda a l’institut perquè els alumnes treballin sobre un tema amb una finalitat concreta, que es materialitza en un producte que respongui a la comanda efectuada.

- Camp d’Aprenentatge a Tuixent (Neu)

Alguns exemples de TGPEs:

TGPE. Sant Joan de Déu Sensellarisme

TGPE. Começ Increïble. Eix comercial de Sant Andreu

TGPE. Etarpunòmetre. Cooperariva Etarpuna.

Per més informació consulteu: TG/TGPE