Departaments didàctics

DEPARTAMENT: PROFESSORAT:
Llengua Catalana Rosa Espinet (Cap de Departament)
Margalida Androver
Eugènia Aragonès
Josep A. Calvo
Anna Gómez