Departaments didàctics

Organització didàctica del centre es fa en 5 dels departaments didàctics, que són els impulsors dels projectes d’innovació:

  • Departament de Llengües (Llengua catalana, Llengua Castellana, Llengües estrangeres – Anglès, Alemany, Francès- i Llatí)
  • Departament de Metodologies globalitzades (Ciències Narurals -Biologia-Física i Química, Ciències Socials, Economia i Tecnologia)
  • Departament d’ensenyaments artístics (Visual i Plàsticaaa, Música i Educació Física)
  • Departament d’Orientació
  • Departament de matemàtiques