Departaments didàctics

DEPARTAMENT: PROFESSORAT:
Llengua Catalana Rosa Espinet (Cap de Departament)
Margalida Androver
Eugènia Aragonès
Josep A. Calvo
Anna Gómez

Activitats del Departament realitzades durant el curs 2017-18:

L’Artilleria de Mr. Smith