Departaments didàctics

DEPARTAMENT: PROFESSORAT:
Llengua Catalana Rosa Espinet (Cap de Departament)
Josep A. Calvo
Elsa Canet
Vicent Marquès